Δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ  ο οδηγός συμπλήρωσης του εντύπου Ν .

Βρείτε εδώ τον οδηγό.